Heiligen vanaf 1900

Teresa de Jesús “de los Andes”, 1900-1920

De jonge vrouw die vandaag de dag wordt vereerd door de Kerk met de titel van Heilige is een profeet van God voor mannen en vrouwen van vandaag. Haar leven als voorbeeld, laat ons zien hoe het Evangelie van Christus doorleefd kan worden in elk detail.

Zij is het bewijs dat de roep van Christus werkelijk waar is, het gebeurd nu in onze tijd en het is een roep die beantwoord kan worden. Zij laat ons zien dat de totale overgave, wat de navolging van Christus inhoud, het enige is dat er werkelijk toe doet, het enige wat ons echt geluk brengt.

Teresa de Los Andes laat ons door haar leven zien dat God bestaat, dat God liefde is en geluk, en dat Hij onze vervulling is.

Teresa is geboren in Santiago de Chile op 13 juli 1900. Zij is gedoopt als Juana Enriqueta Josefina Fernández Solar. Diegene die haar goed kende noemde haar Juanita, de naam waaronder zij nog steeds bekend is.

Ze had een normale jeugd, omringd door haar familie: haar ouders Miguel Fernández en Lucia Solar, drie broers en twee zussen, haar opa, ooms, tantes en neven en nichten. Haar familie was zeker niet arm en trouw aan hun Christelijk geloof.

Juana kreeg haar opleiding op het college van de Franse zusters van het Heilig Hart. Haar kort maar intens leven openbaard zich binnen haar familie en op school. Toen zij 14 was, door Gods genade, besloot ze zichzelf te bewaren voor Hem als religieuze bij de Ongeschoeide Karmel.

Dit verlangen van haar werd bevestigd op 7 mei 1919, toen zij binnentrad in het klooster van de Heilige Geest in het dorp Los Andes, ongeveer 90 kilometer van Santiago

Zij werd bekleed met het habijt van de Karmel op 14 oktober dat zelfde jaar en zo begon zij haar noviciaat onder de naam Teresa de Jesús. Zij wist al heel lang dat zij jong zou sterven. De Heer heeft het zelfs aan haar geopenbaard. Een maand voor haar sterven heeft ze dit verteld aan haar biechtvader.

Zij heeft dit alles geaccepteerd met grote vreugde, zuiverheid en vertrouwen. Ze was er zeker van dat het haar missie was God bekend en geliefd te maken, zelfs na haar sterven.

Na veel strijd en ongelooflijk geestelijk lijden, veroorzaakt door een hevige aanval van tyfus dat haar leven heeft bekort, verliet ze deze wereld en ging zij naar haar Vader in de hemel, op de avond van 12 april 1920. Zij ontving het laatste sacrament met een grote ijver en op 7 april, in het zicht van haar komende dood, deed zij haar professie. Het was drie maanden van haar 20e verjaardag af, en zij had nog 6 maanden om haar noviciaat te voltooien, waardoor ze volgens de constituties haar eeuwige professie kon doen. Zij stierf als een Ongeschoeide Karmel novice.

Dit is uiteindelijk alles wat er te vertellen valt over dit meisje van Santiago de Chile. Het is allemaal erg verontrustend en een grote vraag komt tot ons: Wat is er volbracht? Het antwoord op deze vraag is even zo verontrustend; leven, geloven, liefhebben.

Toen de discipelen Jezus vroegen wat zij moesten doen om het werk van God te doen, antwoordde Hij: Dit moet je doen om Gods werk te doen; je moet geloven in Diegene die jou heeft gezonden (Joh 6,28-29). Om deze reden, om het leven van Juanita op waarde te schatten, is het nodig om datgene te onderzoeken, dat van binnen, waar het Koninkrijk van God te vinden is.

Zij was nog erg jong toen zij ontwaakte in het leven uit genade. Zij bevestigt dat God haar trok en op de leeftijd van 6 jaar spaarde Hij haar niet in het besturen van haar mogelijkheid Hem geheel lief te hebben. “Het was kort na de aardbeving van 1906 toen Jezus begon mijn hart voor Hemzelf te claimen”. (Dagboek n3,p26)

Juanita bezat een enorme mogelijkheid om lief te hebben, en om geliefd te worden, samen met een buitengewone intelligentie. God stond haar toe om Zijn aanwezigheid te ervaren. Met deze kennis zuiverde Hij haar en maakte Hij haar totaal van Hem, door te laten zien wat het is om het Kruis te ervaren. Hem kennen is Hem liefhebben; en Hem lief hebben, is jezelf totaal aan Hem binden.

Eens begreep dit kind dat liefde zich eerder uit in daden, dan in woorden, het resultaat was dat zij haar liefde uitte in iedere daad van haar leven. Zij onderzocht zichzelf grondig, oprecht en wijs en begreep dat aan God behoren, het nodig was om te sterven aan zichzelf en aan alles wat niet van Hem was. Haar natuurlijke neigingen waren totaal in strijd met de eisen van het Evangelie. Zij was trots, gericht op zichzelf, koppig, met alle fouten welke deze eigenschappen veronderstellen. Maar waarin zij verschilde met andere mensen, dat was in het uitvoeren van een constante oorlog tegen impulsen welke niet overeenkwamen met de liefde.

Op de leeftijd van tien jaar werd ze een nieuw persoon. De reden welke hier direct achter lag was de gebeurtenis van haar eerste Communie. Begrijpend dat niemand minder dan God zijn woning in haar kwam nemen, zette zij zich ertoe alle eigenschappen te onderzoeken welke haar minder waardig maakte voor Zijn genade. In de kortst mogelijke tijd kreeg zij het voor elkaar om haar karakter volledig om te vormen.

Tijdens haar eerste Communie ontving ze de mystieke genade van God van inwendige visioenen, welke van toen af de rest van haar leven haar ondersteunde. God nam haar natuurlijke neigingen over, en vormde ze om tot vriendschap en een leven van gebed.

“Mijn leven is opgedeeld in twee periodes: De eerste, ongeveer rond de leeftijd van de jaren van het verstand, tot mijn eerste Communie. Jezus vulde mij met zijn gaven zowel in de eerste periode als in de tweede: vanaf mijn eerste Communie tot nu. Of beter gezegd, tot mijn ziel de haven bereikte van de Karmel”.

Vier jaar later ontving ze een inwendig visioen welke haar leven vorm gaf aan de richting die ze moest gaan. Jezus vertelde haar dat ze een Karmelietes zou worden en dat Heiligheid haar doel moest zijn. Met Gods overvloedige genade en vrijgevigheid aan een jong verliefd meisje, kon zij zichzelf totaal overgeven aan het gebed, aan de verlangde eigenschappen en oefening van een leven volgens het Evangelie. Zij zette zich zo hiervoor in, dat zij binnen een paar jaar een hoge graad van vereniging met God behaalde. Christus was het enige ideaal welke ze had. Ze was verliefd op Hem en zij was klaar om zich op ieder moment te ‘kruisigen’ voor Hem. Een bruidsliefde doordrong haar, met het resultaat, een verlangen om zich volkomen te verenigen met Hem die haar had gevangen. Het gevolg was, dat op de leeftijd van 15 jaar zij een eed aflegde om maagd te blijven voor 9 dagen, en deze eed vernieuwde zij constant van toen af aan.

De heiligheid van haar leven blonk uit in de alledaagse voorvallen, waar zij zich ook bevond; thuis, op school, met vrienden, de mensen met wie zij vakantie doorbracht. Met iedereen, met apostolische ijver, sprak ze van God en gaf bijstand. Ze was jong net als haar vrienden, maar zij wisten dat zij anders was. Zij namen haar als model, zochten haar raad en advies. Al het verdriet, welke deel uit maakt van het leven, voelde Juanita scherp, en het geluk welke zij beleefde, ervaart zij diep, alles in God. Ze was vrolijk, blij, sympathiek, aantrekkelijk, sociaal, en betrokken in sport. Gedurende haar pubertijd, bereikte ze een perfect geestelijk en spiritueel evenwicht. Dit waren de vruchten van haar ascetisch leven en gebed. De schoonheid van haar gezicht was de weergave van de goddelijke Gast in haar. Haar leven als zuster, van 7 mei 1919, was de laatste sport van de ladder naar heiligheid. Maar elf maanden waren nodig om haar tot het einde van het proces van totale gelijkenis van Christus te maken.

Haar Communiteit begreep snel dat God de hand had in haar jonge leven. De novice vond de weg van de Karmel een weg van leven welke vol en efficiënt gebruikt kan worden voor een leven, welke ze wilde geven aan de Kerk van Christus. Het was een manier van leven welke, op haar eigen manier, zij had geleefd, onder haar eigen mensen en voor diegene voor wie ze geboren was. De Orde van de Maagd Maria van de Berg Karmel vervulde haar verlangens. Het was het bewijs voor haar dat de Moeder Gods, van wie ze hield als kind zijnde, haar getrokken had om er deel van uit te maken. .

“Ja, Maria, U bent Moeder van het gehele universum. Uw hart is zoet. Laat aan Uw voeten de priester zich uitstrekken met hetzelfde vertrouwen als de maagd, om zo in Uw armen de volheid van Uw liefde te vinden. Zowel de rijken als de armen kunnen in Uw hart hun hemel vinden. De verdrukten zowel de gelukkigen vinden een hemelse glimlach op Uw mond. De zieken zowel de gezonden kunnen liefde vinden in Uw handen. En, tot slot, zondaars zoals ik zelf vinden in U een beschermende Moeder die onder haar onbevlekte voeten het hoofd van de draak zal vertrappen. En in Uw ogen zie ik barmhartigheid, vergeving en een lichtende lamp om mij te beschermen van de val in de modderige waters van zonde.

Haar relieken worden vereerd in het Heiligdom van Auco-Rinconada de Los Andes, door duizenden pelgrims die haar bezoeken, begeleiding vinden, licht en een directe weg naar God.

Teresa de Jesús de Los Andes is de eerste Chileense die Heilig is verklaard, 21 maart 1993. Zij is de eerste Ongeschoeide Karmelietes welke Heilig is geworden buiten Europa en de vierde Heilige Teresa in de Karmel, samen met Teresa van Avila, van Florence en van Lisieus.

Letter 138 (Divine Office) mp3
Meditation #2 — (Jesus lives in my heart) mp3
Letter 114 (God Alone) mp3

Zalig verklaard 3 april 1987
Heilig verklaard 21 maart 1993

top

Advertenties
Een reactie plaatsen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 • Welkom

  (klik foto)

 • Index Heiligen – volg. geboorte jaar

  Heiligen t/m1600:

  Elia
  Jeanne van Toulouse
  Johannes Soreth
  Teresa van Jezus
  Johannes van het Kruis
  Anna van St. Bartholomeus
  Maria Magdalena de Pazzi

  Heiligen t/m1850

  Maria Margareta van de Engelen
  Maria van de Engelen
  Karmelietessen van Compiègne
  Rafaël van de Heilige Joseph

  Heiligen t/m1900

  Thérèse van het Kind Jezus
  Maria Pilar, Teresia en Maria Angeles
  Elisabeth van de Drieeenheid
  Titus Brandsma
  Teresia Benedicta van het Kruis
  Maria Maravillas van Jezus

  Heiligen vanaf 1900

  Teresa de Jesús

 • Afbeeldingen (klik foto)

 • “Breng mij Heer naar het dal van de Kerit”

  (klik foto)

 • Tot het hart

  Voor ons is God niet simpelweg het Woord. In de Sacramenten geeft Hij zichzelf persoonlijk aan ons, door middel van fysieke werkelijkheden. In de kern van onze relatie met God en onze levenswijze staat de Eucharistie. Dat oprecht vieren, en zo Christus persoonlijk ontmoeten, moet de kern van al onze dagen zijn.
  P. Benedictus XVI

 • Stuur een kaart

  Stuur een kaart

  klik foto

 • Tot het hart

  Jezus, ik dank U om mijn roeping. Zeg mij wat dit vraagt aan weder liefde. Leer mij in het hart van Uw Kerk als Maria te zijn: levend vanuit het gebed, beeld van Uw goedheid, dienend in, niet van de wereld. Geef al mijn broeders en zusters een blij geloof, fris als de Karmelhoogte en trouw in moeilijke uren. Maar ons één en geef dat wij U eens mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Amen.

 • (klik foto)

 • Tot het hart

  We kunnen van ons hart een bidplaats maken waar we ons nu en dan terugtrekken om even met God samen te zijn, in stille vrede, zonder pretentie, en met een hart dat bemint.

 • Twitter Updates

 • Tot het hart

  „Het leven van een karmelietes is een communie met God van de morgen tot de avond en van de avond tot de morgen. Als onze cellen en panden niet vol waren van Hem, wat zouden ze leeg zijn. Maar we zien Hem door alles heen. We dragen Hem in ons. Ons leven is een vooruitbeleven van de hemel” (Br. 46).
  Z. Elisabeth van de Drie-eenheid

 • Getijdengebed


  (klik foto)

  gebruikersnaam: getijdengebed
  wachtwoord: brevier

 • juni 2018
  Z M D W D V Z
  « Mei    
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
 • Rozenkrans


  (klik foto)

 • Tot het hart

  "Neem niets als waarheid aan wat geen liefde heeft. En neem ook niets aan als liefde wat geen waarheid bezit, het ene zonder het andere verandert in een leugen, een vernietigende leugen "
  H. Teresa Benedicta van het Kruis

 • Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

  Doe mee met 708 andere volgers

 • Follow Ordo Carmelitarum Discalceatorum Secularis on WordPress.com
 • Radio Maria


  (klik foto)

 • Advertenties
%d bloggers liken dit: